We proberen in 3 gelederen aan te komen indien de veiligheid dit toelaat. Vervolgens vormen we een linie/blok tussen de demonstranten en de politie/ME.

  • Afdeling…. HALT!
  • Links/Rechts(gezicht naar politie)…. OM!
  • Naar rechts….RICHTEN!
  • Op de plaatst….RUST! ….Rust…. (2e rust)

Hier blijven we staan tot de politie actie wil ondernemen. Dan, als er een linie gaat vormen van ME, eventueel herpositioneren. Als de ME voorwaarts gaat.

  • Geef…. ACHT!
  • Breng…. GROET!

Als de ME op ongeveer 10 meter genaderd is.

  • In de houding….STAAT!
  • Op de plaats…. RUST! (1e rust)

Vanaf dan is het zeer statische rust houding strak vooruit kijkend naar de ME en proberend oog contact te maken. Zelfs tot je neus tegen hun helm aangedrukt staat… houd je handen op je rug, zeer belangrijk voor het media beeld. Mocht er onverhoopt toch geweld gebruikt worden dan is het aan eenieder te bepalen of hij/zij wil incasseren of uit/terugtreden. Dan ontstaat er een breuk in de linie, maar dat zij zo. Eigen veiligheid voorop, blijf geweldloos.