Archief

Alle berichten geplaatst op onze website op chronologische volgorde van nieuw naar oud.

Persbericht: DE MISSIE IS TEN EINDE.

Geachte vrienden, volgers, sympathisanten, politie en journalisten,

De missie waartoe ik mij geroepen voelde is ten einde. Bij deze kondig ik de beëindiging aan van het door mij gestarte initiatief, ik sluit dit hoofdstuk af. lees verder →

Persbericht: n.a.v. commentaar van de Commandant der Strijdkrachten.

Betreffende het commentaar van de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Eichelsheim, op het verschijnen van oud-militairen en veteranen bij demonstraties.

lees verder →

Persbericht: Oud-militair veroordeeld tot celstraf voor een trap richting een politieman.

Arjen Smits maakte zondag 2 januari deel uit van de groep van oud-militairen en veteranen aanwezig bij de demonstratie in Amsterdam. Deze oud-militairen en veteranen die opkomen voor vrijheden welke zijn vastgelegd in onze grondwet hadden zich voorgenomen om, gezien de vele oproepen op diverse social media kanalen, de bijeenkomst te faciliteren om eventueel de-escalerend te kunnen acteren bij onlusten. Dit mondde uit in het beschermen van mensen toen deze opvolging gaven aan de sommering van de politie het Museumplein te verlaten richting de van Baerlestraat, waar onrust ontstond omdat de menigte het gevoel had in een fuik terecht te zijn gekomen van de politie, ME (bestaande uit politie en Marechaussee), hondengeleiders en arrestatie eenheden en waarbij klappen vielen.

lees verder →

Persbericht: REACTIE OP DE ONTSTANE COMMOTIE EN TOEGEPAST GEWELD TIJDENS DE BIJEENKOMST OP HET MUSEUMPLEIN, AMSTERDAM, ZONDAG 2 JANUARI JL

Waarom dit persbericht

In de landelijke pers en andere media worden de deelnemende oud-militairen in een onware en negatieve hoedanigheid zonder wederhoor weergegeven in kranten en praatprogramma’s. Ten behoeve van de reputatie van deze oud-militairen, maar ook ten behoeve van het journalistieke principe van wederhoor ontvangt u dit persbericht. Er hebben vele misleidende en voor oud-militairen en veteranen pijnlijke berichten de ronde gedaan, ook (of vooral) bij de landelijke dagbladen. Geen van deze kranten heeft contact met ons gezocht. De term ‘veteranen’ hebben wij nooit zo genoemd (oud-militairen en veteranen), maar zo is deze naam door anderen naar buiten gebracht. We hebben ook altijd getracht dit 1 op 1 te corrigeren, maar in de volksmond is deze omschrijving van veteranen blijven rondzingen en de pers en andere instanties hebben deze omschrijving iedere keer zo gebruikt zonder ooit met ons daarover in gesprek te gaan.

lees verder →

Staat het recht op demonstreren onder druk?

De afgelopen dagen werden we opgeschrikt door rellen in verschillende Nederlandse steden. De voorzitter van politiebond ACP zei n.a.v. de rellen in Rotterdam in de Volkskrant van zaterdag 20 november “bestuurders gooien er nóg een paar maatregelen tegenaan die helemaal niet handhaafbaar zijn”. Eerder had de landelijke korpschef ook al aangegeven dat het “extra zwaar was door de gevolgen van de aanscherping van coronamaatregelen”, Op zaterdag 20 november zegt demissionair minister Grapperhaus in het NOS journaal van 17:00 “Zodra je met dit soort geweld of intimidatie aankomt dan is het wat mij betreft klaar, dan is het demonstratierecht niet meer aan de orde”. In de Telegraaf noemt Mark Rutte op 22 november de rellen “Puur geweld onder het mom van demonstreren”.

lees verder →

Persbericht: OUD-MILITAIREN EN VETERANEN REAGEREN OP UITSPRAKEN VAN CDA POLITICUS

In een uitzending van “Goedemorgen Nederland” van omroep WNL d.d. 10 november 2021 en later dezelfde dag in het debat over de defensiebegroting 2022 in de plenaire zaal van de tweede kamer, wordt door de heer Derk Boswijk van het CDA een aantal uitlatingen gedaan. Hier worden beelden getoond van onze leden tijdens demonstraties in de afgelopen periode. Er wordt gesteld dat het hier om burgers zou gaan die in bij de dump gekochte militaire kleding dragen om zich voor te doen als veteranen.

lees verder →

Moed en vertrouwen

Sympathisanten, Veteranen en oud-militairen, er wacht ons een onduidelijke herfst.

lees verder →

Politieke standpunten en uitingen

Als IHGVV hebben wij in onze missie duidelijk staan,

lees verder →

Regionale overheden benaderen Defensie

Het Veteranen Platform (VP) heeft zich in een reactie in het blad Checkpoint uitgave 2021-03 en 2021-04 en via andere media gedistancieerd van de groep ‘vermeende’ veteranen die deelnamen aan de inzet van In Het Gelid Vóór Vrijheid (IHGVV) bij o.a. manifestaties in Amsterdam en Baarn. De voormalig voorzitter van het VP, Bgen. b.d. Hein Scheffer, liet zich niet onbetuigd over deze ‘vermeende’ veteranen in zijn column.

lees verder →

Communicatievoorschrift

Wij hebben begrepen dat leden zonder medeweten van de organisatie met diverse groepen contact onderhouden. Wij hebben geruchten vernomen dat in contact wantrouwen wordt geuit over de organisatie van IHGVV. Wij vragen jullie dan ook contacten uit onze naam bij ons te verifiëren. Uiteraard is contact op persoonlijke titel prima, maar indien er over of met IHGVV gesproken dient te worden dan dient dit altijd met Ard Daniëls te zijn of na goedkeuring door de organisatie op basis van een introductie door Ard Daniëls.

lees verder →

Sluit je aan op 8 mei

Zaterdag 8 mei, Police For Freedom de mars van de menselijke verbinding. Na het grote succes 10 april verwachten we een nog groter opkomst, wij, als veteranen en oud-militairen zullen weer gaan faciliteren om te zorgen dat alles ordelijk verloopt. Daarom vragen we alle veteranen en oud-militairen die nog niet hebben deelgenomen maar ook willen opkomen voor de grondrechten en het faciliteren van deze mars, jullie zijn van harte welkom om bij ons aan te sluiten. We zien jullie zaterdag, 8 mei. Tot dan!

lees verder →

5 Mei respecteren wij iedereen

5 mei is natuurlijk de dag dat we sinds WO2 onze vrijheid vieren.

lees verder →

Mars 8 mei, Nijmegen

Je kunt aangeven of je van plan bent deel te nemen aan de mars in onze peiling.

lees verder →

Dankwoord

Beste allemaal, zaterdag waren velen van jullie er weer, dank daarvoor! Er werd voortreffelijk opgetreden, ondersteunen bij de verkeersveiligheid en zelfs enkele kleine de-escalaties, prima. De exercitie mag nog wat strakker, maar daar wordt aan gewerkt. We hebben een aantal van jullie opgenomen in een bredere organiserende groep. Hierin wordt vooral nagedacht over de vorm en gewerkt aan meer eenduidigheid van tenue. Dit zal uiteindelijk resulteren in een handboekje. En zo worden we elke keer een beetje beter en een beetje meer zichtbaar.

lees verder →

Apeldoorn verboden

(Doorgeplaatst vanuit Police For Freedom)

lees verder →

Parkeertips Apeldoorn

Nog even ter verduidelijking, wij zijn volgend aan de organisatie Police For Freedom, zij hebben de algehele leiding. We zullen uiteraard zorgen dat wij herkenbaar zijn en dat er zodra de centrale organisatie wijzigingen doorgeeft direct gecommuniceerd wordt. Hier nog wat parkeertips:

lees verder →

Mars 10 april, Apeldoorn

Police For Freedom heeft de locatie voor de mars van zaterdag afgekondigd, het wordt Apeldoorn.

lees verder →

Mars 10 april, regio Utrecht

Op 10 april organiseert Police For Freedom Nederland een mars voor de menselijke verbinding. Beroepsgroepen die van nature een rol hebben in het bewaken van ieders grondrechten lopen mee: politie, militairen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten. Ook oud-medewerkers en gepensioneerden zijn welkom om mee te lopen. We hechten een groot belang aan het behoud van onze grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, medische vrijheid, recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze te worden behandeld. Kom je ons aanmoedigen?

lees verder →

Mars 10 april

Op 10 april organiseert Police For Freedom Nederland een mars voor de menselijke verbinding. Beroepsgroepen die van nature een rol hebben in het bewaken van ieders grondrechten lopen mee: politie, militairen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten. Ook oud-medewerkers en gepensioneerden zijn welkom om mee te lopen. We hechten een groot belang aan het behoud van onze grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, medische vrijheid, recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze te worden behandeld. Kom je ons aanmoedigen?

lees verder →

Newsflash

Beste veteranen en (oud-)militairen. Na lang en grondig overleg hebben we besloten a.s. zondag als “In het gelid voor vrijheid” NIET aanwezig te zullen zijn op het museumplein.

lees verder →

Dankwoord

Beste allemaal, gisteren waren velen van jullie er weer, dank daarvoor! Er gingen zaken niet goed, er was onduidelijkheid, hiervoor voelen wij ons als organisatie verantwoordelijk, we onderkennen zeer duidelijk de fouten die door ons zijn gemaakt. Wij zijn dan ook bezig met een zeer zelfkritische evaluatie. Een van de dingen die het ons zaterdag extra lastig heeft gemaakt was het niet opvolgen van de R.O.E., de volgende keer kunnen wij dat niet gebruiken en we vragen jullie dan ook zelf óók kritisch te evalueren of jullie je aan de R.O.E. hebben gehouden of toch liever meer ruimte hebben voor eigen initiatief. Dat laatste mag uiteraard altijd, maar kom dan op persoonlijke titel en blijf uit het gelid. Het onderbreken van de eenheid maakt ons ongeloofwaardig en werkt in het nadeel van de missie. Blijf altijd handelen conform de R.O.E. en als je je hier niet in kunt vinden, geef dat dan voor- of achteraf aan, wij zijn zelfkritisch genoeg om elk geluid en elk idee serieus te nemen.

lees verder →

Newsflash

Vanmiddag 1300 exact aanwezig zijn in van de Veldestraat.

lees verder →

Aandacht

Morgen 1300 verzamelen in van de Veldestraat daar volgen de instructies

lees verder →

Newsflash

Beste collega’s Zondag 28 maart 13.00 verzamelen op locatie tot nader order in de buurt van Museumplein. Houd deze post in de gaten voor de precieze locatie.

lees verder →

Exercitie toegevoegd aan site

Voor de mensen onder jullie die wat roestig zijn op exercitie hebben we een verwijzing naar het officiele leesvoer van de baas online gezet: Exercitie.

lees verder →

R.O.E. opgesteld

Beste allemaal, hierbij ook een richtlijn opgesteld op basis van ervaring, die je helpt wanneer je met ons aanwezig bent op een demonstratie: R.O.E.

lees verder →

Aanmelden 28 maart

Vergeet niet aan te melden op de website, om zo ons gelid te vergroten en dus te versterken!

lees verder →

Eerste opzet herkenbaarheid

Beste allemaal, onderstaande tekst wordt actueel gehouden op herkenbaarheid gebruik deze als naslag en geheugensteuntje

lees verder →

Dankwoord

Allereerst hulde voor jullie opkomst en inzet!!

lees verder →

Wij zijn aan het bijkomen

De organisatie van in het gelid voor vrijheid zal niet aanwezig zijn op 21 maart op het malieveld in Den Haag. Wij zijn ‘moegestreden’ en zullen gebruik maken van onze weekendrust.

lees verder →

Exercitie concept

We proberen in 3 gelederen aan te komen indien de veiligheid dit toelaat. Vervolgens vormen we een linie/blok tussen de demonstranten en de politie/ME.

lees verder →

Gedachtengang

Het doel van de actie is dan ook een soort psy-op. We willen de Hearts and Minds prikkelen van de politie/ME. Geweldloos maar standvastig. Wij hopen dat uiteindelijk de ME gaat inzien dat de opdracht die ze hebben gekregen tegen onze grondwet indruist. Het is onze droom dat ze hun helmen af zullen zetten.

lees verder →

Oproep

Beste Collega’s,

lees verder →