Berichten

Alle berichten geplaatst op onze website op chronologische volgorde van nieuw naar oud.

Moed en vertrouwen

Sympathisanten, Veteranen en oud-militairen, er wacht ons een onduidelijke herfst.

lees verder →

Politieke standpunten en uitingen

Als IHGVV hebben wij in onze missie duidelijk staan,

lees verder →

Regionale overheden benaderen Defensie

Het Veteranen Platform (VP) heeft zich in een reactie in het blad Checkpoint uitgave 2021-03 en 2021-04 en via andere media gedistancieerd van de groep ‘vermeende’ veteranen die deelnamen aan de inzet van In Het Gelid Vóór Vrijheid (IHGVV) bij o.a. manifestaties in Amsterdam en Baarn. De voormalig voorzitter van het VP, Bgen. b.d. Hein Scheffer, liet zich niet onbetuigd over deze ‘vermeende’ veteranen in zijn column.

lees verder →

Communicatievoorschrift

Wij hebben begrepen dat leden zonder medeweten van de organisatie met diverse groepen contact onderhouden. Wij hebben geruchten vernomen dat in contact wantrouwen wordt geuit over de organisatie van IHGVV. Wij vragen jullie dan ook contacten uit onze naam bij ons te verifiëren. Uiteraard is contact op persoonlijke titel prima, maar indien er over of met IHGVV gesproken dient te worden dan dient dit altijd met Ard Daniëls te zijn of na goedkeuring door de organisatie op basis van een introductie door Ard Daniëls.

lees verder →

Sluit je aan op 8 mei

Zaterdag 8 mei, Police For Freedom de mars van de menselijke verbinding. Na het grote succes 10 april verwachten we een nog groter opkomst, wij, als veteranen en oud-militairen zullen weer gaan faciliteren om te zorgen dat alles ordelijk verloopt. Daarom vragen we alle veteranen en oud-militairen die nog niet hebben deelgenomen maar ook willen opkomen voor de grondrechten en het faciliteren van deze mars, jullie zijn van harte welkom om bij ons aan te sluiten. We zien jullie zaterdag, 8 mei. Tot dan!

lees verder →

5 Mei respecteren wij iedereen

5 mei is natuurlijk de dag dat we sinds WO2 onze vrijheid vieren.

lees verder →

Mars 8 mei, Nijmegen

Je kunt aangeven of je van plan bent deel te nemen aan de mars in onze peiling.

lees verder →

Dankwoord

Beste allemaal, zaterdag waren velen van jullie er weer, dank daarvoor! Er werd voortreffelijk opgetreden, ondersteunen bij de verkeersveiligheid en zelfs enkele kleine de-escalaties, prima. De exercitie mag nog wat strakker, maar daar wordt aan gewerkt. We hebben een aantal van jullie opgenomen in een bredere organiserende groep. Hierin wordt vooral nagedacht over de vorm en gewerkt aan meer eenduidigheid van tenue. Dit zal uiteindelijk resulteren in een handboekje. En zo worden we elke keer een beetje beter en een beetje meer zichtbaar.

lees verder →

Apeldoorn verboden

(Doorgeplaatst vanuit Police For Freedom)

lees verder →

Parkeertips Apeldoorn

Nog even ter verduidelijking, wij zijn volgend aan de organisatie Police For Freedom, zij hebben de algehele leiding. We zullen uiteraard zorgen dat wij herkenbaar zijn en dat er zodra de centrale organisatie wijzigingen doorgeeft direct gecommuniceerd wordt. Hier nog wat parkeertips:

lees verder →

Mars 10 april, Apeldoorn

Police For Freedom heeft de locatie voor de mars van zaterdag afgekondigd, het wordt Apeldoorn.

lees verder →

Mars 10 april, regio Utrecht

Op 10 april organiseert Police For Freedom Nederland een mars voor de menselijke verbinding. Beroepsgroepen die van nature een rol hebben in het bewaken van ieders grondrechten lopen mee: politie, militairen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten. Ook oud-medewerkers en gepensioneerden zijn welkom om mee te lopen. We hechten een groot belang aan het behoud van onze grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, medische vrijheid, recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze te worden behandeld. Kom je ons aanmoedigen?

lees verder →

Mars 10 april

Op 10 april organiseert Police For Freedom Nederland een mars voor de menselijke verbinding. Beroepsgroepen die van nature een rol hebben in het bewaken van ieders grondrechten lopen mee: politie, militairen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten. Ook oud-medewerkers en gepensioneerden zijn welkom om mee te lopen. We hechten een groot belang aan het behoud van onze grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, medische vrijheid, recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze te worden behandeld. Kom je ons aanmoedigen?

lees verder →

Newsflash

Beste veteranen en (oud-)militairen. Na lang en grondig overleg hebben we besloten a.s. zondag als “In het gelid voor vrijheid” NIET aanwezig te zullen zijn op het museumplein.

lees verder →

Dankwoord

Beste allemaal, gisteren waren velen van jullie er weer, dank daarvoor! Er gingen zaken niet goed, er was onduidelijkheid, hiervoor voelen wij ons als organisatie verantwoordelijk, we onderkennen zeer duidelijk de fouten die door ons zijn gemaakt. Wij zijn dan ook bezig met een zeer zelfkritische evaluatie. Een van de dingen die het ons zaterdag extra lastig heeft gemaakt was het niet opvolgen van de R.O.E., de volgende keer kunnen wij dat niet gebruiken en we vragen jullie dan ook zelf óók kritisch te evalueren of jullie je aan de R.O.E. hebben gehouden of toch liever meer ruimte hebben voor eigen initiatief. Dat laatste mag uiteraard altijd, maar kom dan op persoonlijke titel en blijf uit het gelid. Het onderbreken van de eenheid maakt ons ongeloofwaardig en werkt in het nadeel van de missie. Blijf altijd handelen conform de R.O.E. en als je je hier niet in kunt vinden, geef dat dan voor- of achteraf aan, wij zijn zelfkritisch genoeg om elk geluid en elk idee serieus te nemen.

lees verder →

Newsflash

Vanmiddag 1300 exact aanwezig zijn in van de Veldestraat.

lees verder →

Aandacht

Morgen 1300 verzamelen in van de Veldestraat daar volgen de instructies

lees verder →

Newsflash

Beste collega’s Zondag 28 maart 13.00 verzamelen op locatie tot nader order in de buurt van Museumplein. Houd deze post in de gaten voor de precieze locatie.

lees verder →

Exercitie toegevoegd aan site

Voor de mensen onder jullie die wat roestig zijn op exercitie hebben we een verwijzing naar het officiele leesvoer van de baas online gezet: Exercitie.

lees verder →

R.O.E. opgesteld

Beste allemaal, hierbij ook een richtlijn opgesteld op basis van ervaring, die je helpt wanneer je met ons aanwezig bent op een demonstratie: R.O.E.

lees verder →

Aanmelden 28 maart

Vergeet niet aan te melden op de website, om zo ons gelid te vergroten en dus te versterken!

lees verder →

Eerste opzet herkenbaarheid

Beste allemaal, onderstaande tekst wordt actueel gehouden op herkenbaarheid gebruik deze als naslag en geheugensteuntje

lees verder →

Dankwoord

Allereerst hulde voor jullie opkomst en inzet!!

lees verder →

Wij zijn aan het bijkomen

De organisatie van in het gelid voor vrijheid zal niet aanwezig zijn op 21 maart op het malieveld in Den Haag. Wij zijn ‘moegestreden’ en zullen gebruik maken van onze weekendrust.

lees verder →

Exercitie concept

We proberen in 3 gelederen aan te komen indien de veiligheid dit toelaat. Vervolgens vormen we een linie/blok tussen de demonstranten en de politie/ME.

lees verder →

Gedachtengang

Het doel van de actie is dan ook een soort psy-op. We willen de Hearts and Minds prikkelen van de politie/ME. Geweldloos maar standvastig. Wij hopen dat uiteindelijk de ME gaat inzien dat de opdracht die ze hebben gekregen tegen onze grondwet indruist. Het is onze droom dat ze hun helmen af zullen zetten.

lees verder →

Oproep

Beste Collega’s,

lees verder →