Beste Collega’s,

De tijd is aangebroken om ons nogmaals in te zetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land. De groep burgers in het verzet groeit wekelijks en de overheid kan alleen maar reageren met geweld. Wij willen dat er inkeer komt bij het uitvoerende deel van de overheidsmacht. Daarom deze vreedzame protest ondersteuning.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik mijn collega’s jegens de bevolking die wij moesten helpen hoorde praten als of ze allemaal de vijand waren. Dit was natuurlijk niet het geval, sterker nog, de vijand was zeer moeilijk herkenbaar en daarom wilde de mannen ze overal zien. Soortgelijke uitspraken lees ik terug in verklaringen van dappere agenten aan het BOPC. Zoals het opgehitste geluid “wappierammen” en “aluhoedjes omspuiten”. Dit is voor het grootste gedeelte te danken aan hun normalisering van dit narratief binnen het politie-apparaat. En een ander deel door naïviteit van de veelal jongere agenten.

Ik vind dit niet kunnen. Ik wil samen met jullie kijken of wij een manier kunnen vinden om te laten merken dat wij vrijheid in al zijn facetten willen beschermen.