Beste allemaal, zaterdag waren velen van jullie er weer, dank daarvoor! Er werd voortreffelijk opgetreden, ondersteunen bij de verkeersveiligheid en zelfs enkele kleine de-escalaties, prima. De exercitie mag nog wat strakker, maar daar wordt aan gewerkt. We hebben een aantal van jullie opgenomen in een bredere organiserende groep. Hierin wordt vooral nagedacht over de vorm en gewerkt aan meer eenduidigheid van tenue. Dit zal uiteindelijk resulteren in een handboekje. En zo worden we elke keer een beetje beter en een beetje meer zichtbaar.