Wij hebben begrepen dat leden zonder medeweten van de organisatie met diverse groepen contact onderhouden. Wij hebben geruchten vernomen dat in contact wantrouwen wordt geuit over de organisatie van IHGVV. Wij vragen jullie dan ook contacten uit onze naam bij ons te verifiëren. Uiteraard is contact op persoonlijke titel prima, maar indien er over of met IHGVV gesproken dient te worden dan dient dit altijd met Ard Daniëls te zijn of na goedkeuring door de organisatie op basis van een introductie door Ard Daniëls.

Excuses voor de onduidelijkheid. Mochten er vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Ard.

Vriendelijke groet,

De organisatie IHGVV “Het Gelid”