Het Veteranen Platform (VP) heeft zich in een reactie in het blad Checkpoint uitgave 2021-03 en 2021-04 en via andere media gedistancieerd van de groep ‘vermeende’ veteranen die deelnamen aan de inzet van In Het Gelid Vóór Vrijheid (IHGVV) bij o.a. manifestaties in Amsterdam en Baarn. De voormalig voorzitter van het VP, Bgen. b.d. Hein Scheffer, liet zich niet onbetuigd over deze ‘vermeende’ veteranen in zijn column.

Ons is via betrouwbare bron meegedeeld dat ambtenaren (o.a. een burgemeester van een grote stad en een hoofdcommissaris van politie van een grote stad) via de Commandant der Strijdkrachten van Defensie (CDS) invloed hebben uitgeoefend op VP om een tegengeluid te communiceren met betrekking tot het aanwezig zijn van deze groep ‘vermeende’ veteranen. Wij vinden dat dit insinueert dat wij niet zijn wie we zeggen dat we zijn. Daarnaast is het een belediging voor onze missie; om met respect voor de politiemensen die worden ingezet, ander ambtelijk misbruik, namelijk de buitenproportionele inzet van politie en ongelegitmeerde geweldsinstructies, middels deescalerend optreden voorkomen. Wij zijn overtuigd dat we daadwerkelijk geweld hebben kunnen voorkomen en hiermee bijdragen aan de democratie.

Het VP heeft in onze ogen gehoor gegeven aan het dubieuze verzoek dat hen middels CDS heeft bereikt middels een drietal artikelen. Diverse reguliere media hebben tevens de uitingen overgenomen en soortgelijke standpunten zijn op social media door prominente Nederlanders ingenomen. In onze ogen is sprake van politieke beïnvloeding. Wij voelen ons miskend. Enkelen van ons voelen zich weer slachtoffer van een politieke agenda. Er is sprake van schending van grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie. Wij zijn zeer teleurgesteld dat het VP de kant heeft gekozen van de politiek en niet handelt in het belang van de veteraan. Dat de overheid uitermate teleurstellend omgaat met veteranen weten wij al langer. Hiervoor hoeven enkel de kaping bij de punt, Srebrenica en Chora te worden aangehaald. Onder onze leden bevinden zich veteranen die diverse malen in opdracht van de regering uitgezonden zijn geweest en in deze uitingen worden weggezet als “vermeende” Veteranen. Veteranen die uit respect voor collega’s, het belang van de missies en het belang van Defensie nooit naar buiten zullen treden over misstanden. Veteranen die in de Defensie organisatie misstanden aan de kaak hebben gebracht en hiervoor in enkele gevallen zelfs zijn afgerekend.

De veteranen die zich hebben aangesloten bij IHGVV voelen zich genoodzaakt de grondrechten van alle Nederlanders te verdedigen, niet enkel die welke het huidige politieke klimaat welgevallig zijn. Wij zijn geen gevaar voor de samenleving zoals sommige bestuurders denken en daarom blijven we “standvastig en verenigd”.

Wij gebruiken onze handen, hoofd en hart en vinden daarin onze balans in de samenleving. Een balans die momenteel ontbreekt en die broodnodig is om de dialoog in de politiek weer op gang te brengen. Wij verlangen hier enkel begrip, erkening en herkenning voor terug.

Wij worden tot ons ongenoegen nog steeds met regelmaat als nep-veteranen afgeschilderd, maar de veteranen van IHGVV zijn door ons geverifieerd en hebben de veteranen status. Samen met oud-militairen zetten ze zich in voor de democratie. IHGVV zal dit blijven doen tot de bevolking de democratische balans heeft hersteld en zich veilig voelt in een rechtstaat vrij van politieke beinvloeding.