Als IHGVV hebben wij in onze missie duidelijk staan,

“Vrij blijven van politieke standpunten en meningen van zowel de demonstranten als de overheid.”

We merken dat er onder ons mensen zijn die zich politiek willen uiten. Daar is niets mis mee, maar wél wanneer je aan IHGVV deelneemt. Soms is het iets kleins; een hartje op het uniform, soms is het niet mis te verstaan. Wij zijn er van overtuigd dat zelfs een klein politiek standpunt door de media kan worden uitvergroot en onze missie op het spel kan zetten. Wij kunnen niet langer wegkijken voor eigen interpretatie van de missie. Samen optredend zijn wij IHGVV. Samen optredend dienen we onberispelijk te zijn.

Wij werden deze week door iemand die regelmatig deelneemt aan IHGVV geïnformeerd dat er telefonisch contact is geweest met een media organisatie en dat hierbij ook over de relatie met IHGVV is gepraat. We hebben al vaker aangegeven dat persoonlijk contact met de media door ons niet geadviseerd wordt, maar dat we hier geen embargo op willen en kunnen stellen. Het enige dat wij verlangen is dat IHGVV uitdrukkelijk niet genoemd of besproken wordt zodat de media geen relatie met IHGVV legt of publiceert. Als die relatie toch wordt gelegd, dan dient deze correct te zijn. Helaas ontstaan, mede door vernuftige interviewtechnieken, makkelijk misverstanden. Dit is de reden dat wij willen dat wanneer de media wél naar IHGVV informeert dit wordt afgehouden en in het uiterste geval (wanneer iemand klem wordt gepraat) wordt doorverwezen naar onze media-vertegenwoordiger. In dit geval is dit niet correct gebeurd.

Nu zijn er twee manieren van informeren; vooraf en achteraf (confronteren). Te vaak worden wij achteraf pas op de hoogte gesteld. Dan is het een voldongen feit en worden wij gedwongen naar buiten te treden om eventuele problemen op te lossen, te pareren of te herstellen. Dit is ongewenst en zet IHGVV keer op keer onder druk.

Enkelen van ons laten zich ook online uit op manieren die “politiek-gekleurd” zijn. Ook dit mag. Maar wij zijn tegenstander van online uitingen die oproepen tot geweld, en staan niet achter uitingen die respectloos zijn naar demonstranten of politie, zelfs al zijn deze berichten privé. We verzoeken iedereen niet uit frustratie uitingen te doen. Mocht je voelen dat frustratie toe neemt of dat zaken hoog zitten, overleg dan met elkaar, met je buddies, of klop aan bij het kader. Zoek steun, er zijn altijd mensen die zaken beter onder woorden kunnen brengen en die je kunnen helpen.

Als laatste voelen wij ons gedwongen om individuen die zich niet (meer) houden aan de missie hierop aan te spreken. Dit geldt voor uitingen online, in de media of tijdens opkomst. Als wij uitingen vinden of toegespeeld krijgen die de missie onder druk zetten, zal de persoon in kwestie allereerst worden verzocht hier mee op te houden en indien mogelijk de uiting ongedaan te maken. Wordt hier geen gehoor aan gegeven of brengt een uiting te verwijten schade toe aan IHGVV, dan zijn wij genoodzaakt het betrokken individu te verzoeken IHGVV te verlaten en zullen wij in het ergste geval publiek maken dat betrokken individu geen deel meer uitmaakt van IHGVV, en niet meer mag spreken namens IHGVV, in een poging door IHGVV geleden schade te herstellen.