Sympathisanten, Veteranen en oud-militairen, er wacht ons een onduidelijke herfst.

Nu demissionair minister Hugo de Jonge steeds breder in de samenleving het coronapaspoort of coronatoegangsbewijs probeert in te zetten neemt de weerstand onder de bevolking toe. Als “In Het Gelid Voor Vrijheid” zijn wij ontstaan doordat wij buitensporig politiegeweld zagen tijdens demonstraties. Dit leidde ertoe dat wij ons met een eenvoudige missie positioneerden tussen de demonstranten en het gezag, met als doel grondrechten te behouden. Sindsdien is het buitensporig geweld verdwenen en lijken manifestaties overal in Nederland doorgang te vinden. Hiermee zou je kunnen stellen dat wij overbodig zijn geworden. Wij constateren dat onze inzet helaas nog niet overbodig is.

De weerstand onder de bevolking leidt er toe dat groepen uit de samenleving zich nadrukkelijker willen manifesteren. We ontvangen berichten dat er groepen zijn die er geen probleem mee lijken te hebben, of zelf afstevenen, op confrontatie met de mens in het politie uniform. Geweld is nooit een oplossing.

Wij zijn absoluut niet vergeten dat door de politie geweld werd toegepast in opdracht van de overheid tijdens vreedzame demonstraties, tijdens het uitoefenen van onze grondrechten. Het Malieveld in Den Haag en het Museumplein in Amsterdam waren hier duidelijke voorbeelden van. Ook zijn we benieuwd of het door Amnesty International gevraagde onderzoek er komt. Wij verlangen dat de overheid nooit meer geweld zal toepassen op vreedzame demonstranten.

Als “In Het Gelid Voor Vrijheid” zijn wij opgestaan om escalatie en disproportioneel geweld te voorkomen, zowel van de politie als van de bevolking. Om een buffer te zijn tussen de demonstrant en de mens in het uniform, los van politieke standpunten. Nu de mogelijkheid ontstaat dat personen uit de bevolking geweld gaan toepassen, zal de overheid zich hierop voorbereiden. Dit kan leiden tot een geweldspiraal waar onschuldigen de dupe van worden, een geweldspiraal die vreedzame geluiden de mogelijkheid ontneemt hun grondrechten uit te oefenen. Wij verzoeken iedereen met klem om de geweldsspiraal niet te laten oplaaien.

Velen van ons hebben diverse malen geweld- en gevechtssituaties meegemaakt in uitzendgebieden waar vrijheid gebracht zou moeten worden. In ons handboek, in de sociale media en op onze website zijn wij kristalhelder: Wij zullen nooit oproepen tot geweld of tot onwettig handelen. Wij zijn er van overtuigd dat geweld niet tot een oplossing kan leiden! Wij roepen daarom als groep iedereen op om vreedzaam te blijven en de grondrechten te respecteren. Wij zullen ons blijven organiseren, verenigd en standvastig.

“Duisternis kan immers geen duisternis verdrijven. Dat kan alleen licht” - Martin Luther King

Wij zullen er zijn ter ondersteuning van iedereen die vreedzaam gebruik wil maken van zijn grondrechten. Het vreedzame geluid kunnen en willen wij beschermen en dat zullen wij dus ook blijven doen. Laten we met zijn allen het licht zijn.

‘MOED en VERTROUWEN zijn nodig om over de angst dat het misgaat heen te stappen’ - Ingspire

Heb moed en vertrouwen. Steun elkaar. Vertrouw er op dat uiteindelijk de waarheid wint. Verenigd en standvastig.

Ard (Madrettor Dan) Daniëls