Arjen Smits maakte zondag 2 januari deel uit van de groep van oud-militairen en veteranen aanwezig bij de demonstratie in Amsterdam. Deze oud-militairen en veteranen die opkomen voor vrijheden welke zijn vastgelegd in onze grondwet hadden zich voorgenomen om, gezien de vele oproepen op diverse social media kanalen, de bijeenkomst te faciliteren om eventueel de-escalerend te kunnen acteren bij onlusten. Dit mondde uit in het beschermen van mensen toen deze opvolging gaven aan de sommering van de politie het Museumplein te verlaten richting de van Baerlestraat, waar onrust ontstond omdat de menigte het gevoel had in een fuik terecht te zijn gekomen van de politie, ME (bestaande uit politie en Marechaussee), hondengeleiders en arrestatie eenheden en waarbij klappen vielen.

De grote groep mensen kon, gesommeerd om de van Baerlestraat in te gaan, op dat moment geen andere kant op. De politie, ME en en de andere eenheden begonnen in te slaan op de mensen die door de massa naar voren werden geduwd. De oud-militairen en veteranen hebben positie ingenomen voor de mensenmassa om afstand te scheppen tussen de politie en de demonstranten en hebben hierbij klappen ontvangen. Daarbij heeft oud-militair Arjen Smits ernstig letsel aan zijn hand opgelopen toen hij een afwerende beweging maakte (gebroken hand en ernstig peesletsel). Op beelden is, zij het onduidelijk, volgens ons te zien dat hij tijdens het achterover deinzen een schoppende beweging heeft gemaakt. Van de trap is op beelden door ons geen onomstotelijk bewijs gevonden.

Arjen Smits is op woensdag 12 januari veroordeeld tot een celstraf van twee maanden voor “een trap richting een politieman”, De straf is 1 maand voorwaardelijk en een taakstraf van 40 uur. Dit is twee maanden en 40 uur minder dan de Officier heeft geeist, ook de eis tot een gebiedsverbod is afgewezen.

Bij de veroordeling heeft de politierechter naar onze mening niet de omstandigheden meegewogen die tot de situatie hebben geleid, zoals hierboven kort geschetst. Advocaat mr. Pinar Celikkal zei hierover ”…het is overduidelijk dat een tegenreactie, hoe primair dan ook, op het eenzijdige geweld van de politie, niet getolereerd wordt. Het noodweer verweer vond geen gehoor bij de politierechter omdat die vond dat de demonstratie verboden was en Arjen Smits zich daar dan ook niet hoorde te begeven. Het is duidelijk dat de politierechter voorbij is gegaan aan de toedracht die voorbij het verbodsstadium was, op het moment dat de aanwezige mensen gehoor gaven aan de sommatie van de politie het Museumplein te verlaten…”. Arjen Smits, bijgestaan door ons en de advocaat, beraadt zich op een mogelijk beroep.

- - - einde bericht - - -

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met info@inhetgelidvoorvrijheid.nl

Dit persbericht is afkomstig van In het Gelid Voor Vrijheid.